شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت‌ پردازش اطلاعات مالی: Financial Information Processing Company 

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی نهاد مالی محسوب ‌می‌شوند و باید زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کنند. فعالیت عمده این مؤسسات، گردآوری و پردازش اطلاعات به‌ منظور اتخاذ تصمیم در زمینه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. سرمایه‌گذاران از این اطلاعات پردازش شده در تحلیل‌های خود استفاده میکنند. ارائه اطلاعات پردازش شده به سرمایه‌گذاران باعث سرعت در تصمیمگیری می‌شود. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران باید خود به پردازش بپردازند که زمانبر است و ممکن است به علت زمانبر بودن، این کار را انجام ندهند. نمونه‌ای از این پردازش‌ها محاسبه نسبت‌های مالی، میانگین صنعت، محاسبه بتا و مواردی از این دست است.