شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزارهای مالکیتی: Equity Instruments 

ابزارهای مالکیت (Equity) مربوط به حقوق صاحبان سهام است و بیانگر مالکیت بخشی از یک بنگاه خواهد بود. متداول ­ترین نوع ابزارهای مالکیت، سهام است و طبیعتاً تمامی قراردادها روی سهام در این طبقه ­بندی جای می ­گیرند.