شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزارهای ترکیبی: Hybrid Instruments 

اوراق بهادار ترکیبی Hybrid Securities، اوراقی هستند که در ساختار خود از بیش از یک بازار (بازارهای نرخ بهره، ارز خارجی، سهام، مشتقات، بدهی و کالا) استفاده می ­کنند. مدل سازی این ابزارها پیچیدگی خاص خود را دارند. بازده این ابزارها ممکن است مبتنی بر نرخ بهره، کالا، سهام، ارز خارجی وغیره باشد. ابزارهای ترکیبی در بازارهای پول و سرمایه دنیا برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده ­تر و متنوع ­تر می ­شوند، خلق شده و مورد استفاده قرار می ­گیرند.