شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزارهای استقراضی: Debt Instruments 

ابزارهای استقراضی (بدهی) (Debt) نشان ­دهندۀ وام یا قرضی است که صاحبان یک سازمان یا بنگاه اقتصادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی می­ گیرند. وام­ هایی که سازمان­ ها از بانک­ ها یا مؤسسات مالی اعتباردهنده دریافت می‌کنند یا اوراق قرضه ­ای که شرکت‌ها، شهرداری­ ها و نیز دولت ­ها به ­منظور تأمین بخشی از نیازهای نقدی خود منتشر می­ کنند همگی از ابزارهای بدهی­ اند. امروزه دامنه ابزارهای بدهی بسیار گسترده شده است و بر اساس نیازهای مشترک صنعت و سرمایه­ گذاران، انواع اوراق قرضه صادر شده­ اند و گروهی تحت عنوان اوراق بهادار با درآمد ثابت و گروهی دیگر تحت عنوان اوراق بهادار با درآمد متغیر نام ­گذاری گردیده­ اند. اوراق بهادار با درآمد ثابت عبارت­ اند از اوراق قرضه معمولی، اوراق خزانه و اسناد خزانه امریکا، اوراق قرضه طلا، اوراق با سود صفر وغیره. از اوراق بهادار با درآمد متغیر نیز می ­توان اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با سود متغیر که درصد سود آن بر اساس سود بازار تغییر می ­کند و همچنین اوراق مشارکت را نام برد. امروزه صدها نوع اوراق قرضه در سراسر دنیا مورد معامله قرار می ­گیرند و از ابزارهای متداول تأمین مالی به شمار می ­روند. بازاری که این نوع ابزارها در آن معامله می‌شوند بازار بدهی نام دارد.