شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ابزار تأمین مالی: Financing Instruments 

ابزارهای تأمین مالی، مورد استفاده ناشر یا شرکت هستند که برای  تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت استفاده می شوند. این ابزارها هم چنین برای ایجاد و راه‌اندازی طرح‌های توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی نیز استفاده می شود. تأمین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام، افزایش سرمایه، انتشار انواع صکوک، وام و اعتبار صورت می­ گیرد.