شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت کارگزاری: Brokerage firm 

در ادبیات بازار سرمایه، کارگزار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می‌کند و در قبال این خدمت، کارمزد دریافت می‌نماید. طبق قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا «کارگزار شخصی حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.» کارگزاری، مکانی برای مراجعه سرمایه‌گذار (چه خریدار و چه فروشنده) است و کارگزار می‌تواند به مراجعهکننده مشاوره دهد. کارگزار می‌تواند این عملیات را انجام دهد: الف) سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری: که این بخش شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌ نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خود، پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌ شده در بورس، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار است. ب) خدمات مالی: این قسمت نیز شامل ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌ها به‌ منظور نحوۀ عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار، راهنمایی شرکت‌ها در مورد روش‌های افزایش سرمایه و نحوۀ عرضه‌ سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار تهران و انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران است.