شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت‌ تأمین سرمایه: Investment Bank 

بر اساس بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت تأمین سرمایه، شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. تأمین مالی، مدیریت دارایی، مهندسی مالی (طراحی ابزارهای مالی)، خدمات مشاوره مالی (ارزش‌گذاری، تملک و ادغام وغیره) ازجمله خدمات شرکت‌های تأمین سرمایه است.