شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار بیمه: Insurance market 

بازار بیمه با هدف تقسیم کردن خسارت‌های سنگین بین تعداد زیادی از مردم شکل گرفته است، مقام ناظر این بازار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می ­باشد.