شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار سرمایه: Capital Market 

بر پایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیش از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید (مانند سهام) اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی، نقش مهم ­تری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار می‌باشد. مقام ناظر این بازار در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار است.