شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار ثانویه (دست دوم): Secondary Market (Second Hand) 

 پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به­ منظور آنکه این اوراق بتوانند مورد داد وستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه یا دست دوم گفته می‌شود. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن اینکه شرایطی فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در صورت لزوم به ­آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده و به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند. داد وستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابه‌جا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود.