شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار سهام: Stock Market 

در بازار سهام، سـهام شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس و مشتقات آن در قیمت توافق شده مورد معامله قرار می­ گیرد.