شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: Capital market Central Asset Management Company 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به ­عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تأسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایۀ ایران عهده­ دار می‌باشد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب­ ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب­ ها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است. این شرکت به موجب ماده ۲ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۸۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار تأسیس شد.