شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: Central Securities Depository of Iran  

شرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (CSDI)، به موجب ماده ۱ و ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، جهت انجام امور پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس در تاریخ دی ­ماه ۱۳۸۴ تشکیل شد. پس از معاملات بازارهای مالی، وظیفه این شرکت شامل سپرده ­گذاری و ثبت، نگهداری و انتقال اوراق بهادار و پایاپای و تسویه معاملات انجام شده است. شرکت سپرده­ گذاری دارای یک سیستم الکترونیکی است که بر اساس آن مالکیت اوراق بهادار، بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر، همزمان با انتقال اوراق از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. از این رو عملکرد آن بسیار شبیه عملکرد بانک است. سیستم سپرده‌ گذاری به‌عنوان یک نهاد امین، وظیفۀ نگهداری و نقل‌وانتقال اوراق بهادار سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد. این اوراق به نام سرمایه‌گذاران در سیستم ثبت می‌شود و همه حقوق و عواید اوراق از جمله سود تقسیم شده، سهام جایزه، حق تقدم‌های خرید و حق رأی همچنان در اختیار مالکان اصلی اوراق بهادار قرار دارد.