شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: Securities and Exchange Brokers Association 

در اجرای بند ۵ ماده ۱ و ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و پس از تصویب «دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار» توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، «اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ به‌عنوان یک مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. این نهاد در مهرماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را به‌عنوان یک تشکل خودانتظام در راستای اجرای وظایف قانونی به طور رسمی آغاز کرد. اهم موضوع فعالیت کانون عبارتند از: پیشنهاد مقررات پذیرش، تعلیق یا لغو عضویت اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء به سازمان و اجرای آن‌ها؛ نظارت بر عملکرد اعضاء کانون و اشخاص وابسته به اعضا و ارزیابی عملکرد آنان در چارچوب مقررات، به‌منظور: الف) اطلاع‌رسانی، ب) حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و ج) حصول اطمینان از تداوم شرایط پذیرش؛  وضع و اجرای استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء کانون؛ ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار معامله‌گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط در اجرای ماده ۳۶ قانون؛ پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ‌های خدمات اعضای کانون به سازمان؛ برگزاری سمینارها و تشکیل کلاس‌های آموزشی، به منظور آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار است.