شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت فرابورس ایران: Iran Fara Bourse Company 

بر اساس بند ۸ از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکۀ ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره عنوان شده است. طبق ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو فعالیت‌های بازارهای خارج از بورس بر عهده شورای عالی بورس نهاده شده و در ماده ۲۸ این قانون نیز تأسیس بازارهای خارج از بورس همانند تأسیس بورس‌ها و نهادهای مالی، منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می ­شود. با هدف ایفای نقش بازار خارج از بورس، شرکت فرابورس ایران در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۷ به ثبت رسید و در مهرماه ۱۳۸۸ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. از مهم ترین اهداف فرابورس می‌توان به توسعۀ فرآیندها و روش‌های تأمین مالی و معاملات اوراق بهادار، راه‌اندازی بازارها و ابزارهای معاملاتی نوین و تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیل ارتباط با بورس‌های معتبر بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اشاره کرد.