شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شورای عالی بورس: Securities and Exchange High Council 

شورای عالی بورس، رکن عالی و مرجع سیاست‌گذار بازار سرمایه است (بند ۱ ماده ۱ و ماده ۳ قانون بازار)؛ نقش اصلی در هدایت بازار، تعیین‌ سیاست‌های کلان بازار، ساماندهی، نظارت عالیه و توسعۀ بازار، پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون جهت تصویب هیئت وزیران، بر عهده شوراست.
وظایف شورا در ماده ۴ قانون بازار، بر دو قسم می‌باشد: نظارت بر بازار سرمایه و نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار
اعضای شورا عبارتنداز: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)؛ وزیر بازرگانی؛ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛ رئیس سازمان که به‌عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد؛ دادستان کل کشور یا معاون وی؛  یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها؛ سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران؛ یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر «بورس کالایی».