شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سرمایه پذیر: Issuer 

سرمایه ­پذیر، شخص حقوقی است که از طریق بازار سرمایه با انتشار اوراق بهادار به تأمین مالی خود می ­پردازد.