شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سرمایه‌گذار: Investor 


سرمایه­‌گذار به شخصی گفته می‌شود که دارایی خود را با هدف بازگشت اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه که بازاری برای مبادله دارایی‌های مالی است اغلب در حوزه‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، صکوک، مشتقات مالی، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای تأمین مالی دارای سررسید بلندمدت (بیش از یک سال) سرمایه‌گذاری می‌کنند. به سرمایه‌گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد، سهامدار گفته می‌شود.