شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › برگزاری رویدادها 

لیگ ستارگان بورس 

قوانین و مقررات دومین لیگ ستارگان بورس

 
ماده۱ :زمان و مکان برگزاری مسابقه لیگ ستارگان بورس توسط کمیته اجرایی مسابقات اعلام خواهد شد. همچنین سایر روزهای کاری امکان انجام معامله تیم‌ها با استفاده از درگاه معاملات آنلاین فراهم می‌باشد.

ماده۲ : در روز افتتاحیه مسابقات، حضور تمامی اعضای تیم ها الزامی است و در سایر روزها حضور دو نفر از اعضای گروه الزامی می باشد. همچنین گروه ها موظفند قبل از ساعت ۸:۳۰ تا ساعت پایان معاملات(۱۲:۳۰)در سالن معاملات در روزهای مشخص شده حضور داشته باشند.
تبصره: در صورت عدم حضور اعضای تیم در روز افتتاحیه، لازم است سرپرست یا کاپیتان تیم، دلیل این موضوع را به صورت کتبی به کمیته اجرایی اعلام نماید.

ماده۳ : به منظور حضور تیم‌ها در مسابقه لیگ ستارگان بورس تعهدنامه‌ای تنظیم می‌گردد که سرپرست هر تیم موظف به اجرای آن می‌باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم امضاء و پذیرش تعهدنامه از حضور تیم در مسابقه لیگ ستارگان بورس جلوگیری می‌شود.

ماده۴: تعداد اعضای هر تیم چهار نفر از میان دانشجویان هر دانشگاه به همراه یک نفر سرپرست از اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌باشد. سرپرست موظف است یک نفر از اعضا را به عنوان کاپیتان تیم به کمیته اجرایی معرفی نماید.
تبصره شماره یک: حضور حداقل دونفر از اعضای هر تیم در روزها و محل تعیین شده توسط کمیته اجرایی، الزامی است.
تبصره شماره دو: امکان تغییر در اعضای تیم ها وجود ندارد. در شرایط خاص و با اعلام کتبی سرپرست تیم ها و با صلاحدید کمیته اجرایی امکان تغییر فقط یک نفر وجود دارد.

ماده۵ : تیم‌های شرکت‌کننده حق خرید اوراق تسهیلات مسکن، حق تقدم‌ها، اوراق تبعی، آپشن ، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بدهی، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و معامله در بازار پایه فرابورس را ندارند. همچنین شرکت کنندگان موظفند پیش از خرید سهم، اطمینان حاصل نمایند که مجامع شرکت مورد نظر در طول دوره برگزاری لیگ ستارگان بورس برگزار نمی شود .
تبصره: در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، تیم داوری مسابقات در روز معاملاتی بعد اوراق را به فروش رسانده و در صورت تحقق سود، سود حاصله از ارزش پرتفو کسر گردیده و یا زیان حاصله در ارزش پرتفو‌ محاسبه می‌گردد.

ماده۶: اگر نمادی در سبد تیمی موجود باشد و به هر دلیلی متوقف شود و تا پایان مسابقات بازگشایی نگردد، آن سهم با قیمت پایانی روز توقف در ارزش پرتفو محاسبه می‌گردد.

ماده۷: در صورت تعلق سود یا افزایش سرمایه در مجمع شرکت به سهام موجود در پرتفوی تیم ها، این سود یا افزایش سرمایه در ارزش پرتفو محاسبه می‌گردد.

ماده۸: اگر زیان پرتفوی تیم ها در هر مرحله‌ای از مسابقه به بیش از ۲۵% سرمایه اولیه برسد، از دور مسابقات حذف خواهند شد.

ماده۹: ارزش پرتفوی تیم ها هر روز براساس قیمت پایانی محاسبه و توسط تیم داوری اعلام می گردد.
تبصره: هفته آخر مسابقه هیچ اطلاعاتی از پرتفوی تیم‎ها گزارش نمی‌شود و فقط در روز جشن اختتامیه تیم‌های برتر مشخص خواهند شد.

ماده۱۰: تا روز پایانی مسابقه لیگ ستارگان بورس باید تمامی سهام موجود در سبد تیم‌ها نقد گردد؛ به جز نمادهایی که در سه روز آخر مسابقات بسته باشند.

ماده۱۱: به تیم‌هایی که در روز آخر مسابقه لیگ ستارگان بورس، کل سبد سهام خود را به صورت نقد تحویل کمیته اجرایی دهند، معادل یک درصد ارزش سبد سهام (وجه نقد حاصل از فروش سبد سهام) پاداش تعلق می‌گیرد.

ماده۱۲: با اتمام مسابقه سود بدست آمده پس از کسر اعتبار اولیه به اعضای تیم تعلق خواهد گرفت. در صورتی که شرکت‌کنندگان در طول مسابقات دچار زیان شده باشند مابه‌التفاوت سرمایه باقی مانده تا سرمایه اولیه از تیم اخذ نخواهد شد.

ماده۱۳: قوانین، مقررات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار خواهد بود.

جرائم و محرومیت‌ها:

ماده۱۴: در صورت عدم حضور تمامی اعضای تیم‌ها در روز افتتاحیه یا حضور کمتر از دونفر در روز‌های تعیین شده در محل انجام مسابقات و یا حضور پس از ساعت۸:۳۰ صبح در این روزها و خروج پیش از ساعت پایان معاملات(۱۲:۳۰)، مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مرتبه نخست و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال برای مرتبه دوم و بیشتر به ازاء هر تخلف از ارزش پرتفو تیم متخلف کسر میگردد.

ماده۱۵: اگر مفاد ماده۵ رعایت نشود، علاوه بر در نظر گرفتن اثرتبصره ماده۵ تیم داوری مسابقات در روز معاملاتی بعدی اوراق را به فروش رسانده و
– در مرتبه اول: مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال از پرتفوی تیم یا تیم‌‎های متخلف کسر میگردد.
– در مرتبه دوم: مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال از پرتفوی تیم یا تیم‌‎های متخلف کسر میگردد.
– درصورت تکرار برای سومین بار تیم متخلف از دور مسابقات حذف خواهد شد.
تبصره: در صورت تخلف از ماده۵ و پس از فروش اوراق یا واحدهای صندوق سرمایه گذاری، ارزش پرتفوی تیم متخلف بر اساس آن توسط تیم داوری اصلاح میگردد.

ماده۱۶: در صورت کشف تخلف هر تیم در هر مرحله از مسابقات، جرائم مربوطه در ارزش پرتفوی تیم متخلف منظور میگردد.

ماده۱۷: هرگونه تخلف و تقلب در بازار از طریق دستکاری قیمت‌ها و یا بازارسازی و یا هر یک مواردی که از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار تخلف محسوب می‌گردد منجر به حذف تیم متخلف گردیده و تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این تخلف یا تخلفات به عهده سرپرست تیم می‌باشد.