حوزه‌های فعالیت ›  آموزش  

سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) 

همزمان با فراگیر شدن آموزش الکترونیکی در جهان، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری (LMS) در حوزه بازار سرمایه، با هدف فرهنگسازی و آموزش عموم جامعه، آموزش هایی را در سطوح مختلف به علاقه مندان مباحث بازار سرمایه ارائه می نماید.

در این سامانه، مباحث ارائه شده، اطلاعیه گروه ها، آگهی ها و غیره با در نظر گرفتن نوع و سطح دسترسی کاربران در سیستم لحاظ می گردد و مدیران، ناظران، اساتید و دانشجویان هر کدام با توجه به نوع و سطح دسترسی خود قادر به حذف، اضافه، ویرایش و استخراج اطلاعات می باشند.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت   http://lms.sidsco.ir/، در دوره های مختلف ثبت نام نموده و اقدام به آموزش مباحث در حوزه بازار سرمایه  نمایند.