شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی 

حوزه کودک و نوجوان 

شورای سیاستگذاری فرهنگ­ سازی بازار سرمایه در حوزه کودک و نوجوان

شورای سیاستگذاری فرهنگ­ سازی بازار سرمایه در حوزه کودک و نوجوان با هدف آشنایی و ارتقای دانش و آگاهی کودکان و نوجوانان درباره بازار سرمایه با حضور کارشناسان و متخصصان و خبرگان حوزه ­های مرتبط با  کودک و نوجوان تشکیل گردید. اقدامات این شورا عبارت­اند از:
 
* تعیین سیاست­ها و برنامه­ های راهبردی فرهنگ­ سازی در حوزه کودک و نوجوان؛
* اجرای برنامه­ های عملیاتی فرهنگ ­سازی در حوزه کودک و نوجوان؛
* طراحی و تولید و توزیع فصلنامه پیک بورس کودک؛
* برپایی غرفۀ مستقل کودک و نوجوان در نمایشگاه ­ها؛
* برگزاری رویدادهای فرهنگ ­سازی ویژه کودکان و نوجوانان.