شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

اخبار

۱۳۹۶/۱۰/۲۴

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در خصوص جان باختن دریادلان کشتی نفت کش سانچی

Sanchi2.jpg

دریا و آسمان امروز بهم رسیدند. دریای بی کران بر روی  شانه های "سانچی" سوار شد تا آبی آسمان را بیشتر ببیند.

امروز "سانچی" به عشق آسمانی شدن،سوخت! عشقی که حالا قلب مالامال ایرانیان را حسابی سوزانده است.

دریادلان بی نام و نشانی که می خواستند نان آور اقتصاد کشور باشند، حالا دل یک ملت را از اندوه انباشته کرده اند؛ جوانانی که دور از وطن و در راه خدمت به ملت پر کشیدند تا پیکر خسته و سوخته "سانچی" راحت تر در اقیانوس به خواب همیشگی رود.

سانچی به خاطره ای تلخ تبدیل شد تا زحمات و رنج کارکنانش در یاد یک ملت بماند. خدمت به کشور و انجام وظیفه، این دریادلان آسمانی را تا به اوج همراهی خواهد کرد.پروازی که از دریا شروع شد و به آسمان رسید. اینجا در ایران از آسمان حزن و اندوه می بارد تا سنگینی این عشق آتشین فرو بنشیند.

گدازه های سانچی، پُتک مانند بر روح ما می کوبد و پرواز بی خبر دریانوردان عزیزمان ، ماتم را مهمان خلوتگاه وجودمان کرده است.

                                                                        یاسر فلاح / مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس