شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

اخبار

۱۳۹۶/۰۷/۱۹

برگزاری آزمون های الکترونیکی

OnlineExam3.jpg بر اساس اعلام اداره آموزش و آزمون شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، آزمون های الکترونیکی معامله گری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش و تحلیلگری بازار سرمایه در روزهای 20 و 21 مهرماه 96 در محل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار خواهد شد.

داوطلبین محترم برای آشنایی با سرفصل آزمون ها و شرایط شرکت در آزمون های بازار سرمایه به سایت https://icmc.seo.ir مراجعه نمایند.