درباره ما › مدیران اجرایی › بهنام بهزادفر 

بهنام بهزادفر
بهنام بهزادفر 
مدیر آموزش و فرهنگ سازی
ایران - تهران
خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری
کوچه ازهری - پلاک ۱۰
تلفن۶۴۰۸۴۴۰۰-۰۲۱
فاکس ۶۶۷۴۹۲۵۵-۰۲۱
http://www.sidsco.ir
behzadfar@sidsco.ir
 
بازگشت به مدیران اجرایی