درباره ما › مدیران اجرایی › علی مدد سلیمانی 

علی مدد سلیمانی
علی مدد سلیمانی 
مدیر نشر و رسانه
ایران - تهران
خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری
کوچه ازهری - پلاک ۱۰
تلفن۶۴۰۸۴۳۰۷-۰۲۱
فاکس ۶۶۷۴۹۲۵۵-۰۲۱
http://www.sidsco.ir
soleimani@sidsco.ir
بازگشت به مدیران اجرایی