درباره ما › مدیران اجرایی › یاسر فلاح 

یاسر فلاح
یاسر فلاح 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
ایران - تهران
خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری
کوچه ازهری - پلاک ۱۰
تلفن۶۴۰۸۴۱۰۰-۰۲۱
فاکس ۶۶۷۴۹۲۵۵-۰۲۱
http://www.sidsco.ir
falah@sidsco.ir


 
بازگشت به مدیران اجرایی