شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

درباره ما › مدیران اجرایی 

بهنام بهزادفر
مدیرعامل  و عضو هیات مدیره
محمود رضایی
مدیر مالی و اداری
میثم امینی
مدیر سیستمها و روشها
نیما پورشریف
مدیر طرح و برنامه
 مدیر آموزش و فرهنگ سازی