درباره ما › مدیران اجرایی 

یاسر فلاح
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
محمود رضایی
مدیر مالی و اداری
میثم امینی
مدیر سیستمها و روشها
نیما پورشریف
مدیر طرح و برنامه
بهنام بهزادفر
مدیر آموزش و فرهنگ سازی