شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1383/04/27 تأسیس و تاریخ 1383/06/05 تحت شماره 228918 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
مهمترین هدف شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، "گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی" است. این مهم، در قالب برنامه های متعددی از جمله برنامه های ذیل، پیگیری می شود:

-طراحی، پیاده سازی و راه اندازی سازوکارهای مناسب و متعدد اطلاع رسانی در بازار سرمایه
-انتشار کتب، مجلات، نشریات الکترونیک، لوح های فشرده و سایر انواع بسته های آموزشی مکتوب، الکترونیک، دیداری و شنیداری
-برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایـه
-برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار
-برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی

شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با انتخاب شعار "با ما بورس را بشناسید"، تمام توان خود را به کار بسته است تا از کلیه ظرفیت های موجود در راستای تحقق هدف ترسیم شده که همانا، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی است، بهره گیـرد.


با تغییر مأموریت‌های کلیدی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس در دوره جدید مدیریتی، این شرکت بر "ارائه خدمات مدیریت به سازمان و ارکان" و "فرهنگ‌سازی و آموزش" متمرکز شده است.
شرکت در دور جدید فعالیت خود به مرکزی تبدیل شده تا سازمان‌ها و نهادهای مختلف مالی بتوانند ارزیابی عملکرد خود و مدیرانشان را به این شرکت بسپارند.
در حال حاضر با نقش‌های جدیدی که برای شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تعریف شده،این شرکت خدمات تخصصی در حوزه بازار سرمایه به سازمان بورس ارائه می‌دهد که سایر نهادهای مالی هم می‌توانند مصرف‌کننده آن باشند.


خدمات مدیریت و راهبردی سازمانی


- تدوین و راهبری اجرای تحول بازار سرمایه
- خدمات برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان بورس
- خدمات تولید، تدوین و انتشار گزارش‌های عملکردی سازمان بورس
- طراحی و اجرای مدل جایزه تعالی نهادهای مالی بازار سرمایه ایران
- خدمات مدیریت فرآیندهای سازمان بورس
- خدمات مدیریت روابط با ذی‌نفعان (CRM)
- راهبری مرکز ارتباط سهامداران
- راهبری مرکز ارتباط نهادهای مالی
- راهبری مرکز ارتباط کارگزاران بورس
- راهبری مرکز ارتباط امور حقوقی و عدالت ترمیمی