قنادان در گفت و گو با ایران کالا خبر داد؛

انتخاب چهار شهر برای گشایش مراکز جدید آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، از آغاز اقدامات اجرایی برای برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در چهار شهر شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز خبر داد.

 

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، از آغاز اقدامات اجرایی برای برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در چهار شهر شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز خبر داد.
علیرضا قنادان با اشاره به اقبال گسترده فعالان بازار سرمایه برای دریافت گواهینامه های حرفه‌ای گفت: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، متولی برگزاری این آزمون‌هاست و از آنجا که محدودیت‌های کرونایی همزمان با ارتقای جایگاه بازار سرمایه و افزایش تقاضا برای حضور در آزمون‌ها، داوطلبان را در مناطق دور از مرکز دچار چالش کرده بود، تصمیم گرفتیم که علاوه بر تهران در چهار مرکز استان دیگر کشور نیز مرکز آزمون استاندارد دایر شود.

وی با بیان اینکه قرمز بودن وضعیت پایتخت در مقاطعی برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را دچار وقفه کرده است، افزود: با راه‌اندازی مراکز آزمون شرکت اطلاع‌رسانی در چند مرکز استانی این مشکل کاهش و حضور دیگر داوطلبان آزمون بازار سرمایه در شهرها و مراکز استانی تسهیل خواهد شد.
قنادان افزود: اگر چه اقدامات اجرایی برای تجهیز و راه‌اندازی مرکز آزمون در ۴ شهر شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز از هفته پیش آغاز شده اما تعداد شهرها در این فهرست هنوز نهایی نیست و بررسی ها همچنان برای انتخاب مراکز با توجه به تخمین میزان تقاضا برای حضور در آزمون ها در استان های مختلف ادامه دارد.
وی تاکید کرد: در انتخاب شهرهای میزبان برای برگزاری آزمون بازار سرمایه سعی شده به تحلیل جمعیتی و توزیع جغرافیایی محل سکونت متقاضیان توجه شود؛ ضمن اینکه مراکز جدید باید از امکانات اقامتی مناسب برای سکونت کوتاه مدت برخوردار باشند و قابلیت تبدیل به مرکزیت منطقه ای برای پذیرش داوطلبان از شهرهای مجاور را نیز داشته باشند.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس  اطمینان داد: اگر میزان تقاضا باز هم تنوع و افزایش یابد، شهرهای جدید دیگری هم به این فهرست اضافه خواهد شد.
در ادامه قنادان با اشاره به این موضوع که پیش آمدن موج جدید شیوع کرونا و وضعیت قرمز تعدادی از شهرهای کشور چالش‌های زیادی در پیشبرد امور اجرایی دارد اظهار امیدواری کرد که راه‌اندازی مراکز آزمون شرکت اطلاع‌رسانی در ۴ شهر یاد شده علاوه بر پایتخت، حداکثر ظرف دو ماه آینده اجرایی شود.

تاریخ انتشار : 1400/04/20
کد : 10019
تعداد بازدید: 615