حوزه‌های فعالیت › انتشارات 

پیک بورس 

امروزه نهادهایی که مخاطبین و مشتریان اصلی آنها مردم هستند برای حفظ ارتباط مستمر با ایشان بر اساس تحقیق و تجارب راهکارهایی را برگزیده اند. یکی از اصلی ترین راهکارها و ابزارها نشریه است. فصلنامه پیک بورس ویژه کودک و نوجوان می­باشد که تاکنون شش شماره آن به چاپ رسیده است.

اهداف انتشار پیک بورس:
  • ایجاد روحیه آینده­نگری مالی
  • ارتقاء سواد مالی
  • شناخت کلی از بازارهای مالی و کارکردهای آن
  • ترویج فرهنگ سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه
  • تقویت روحیه کارآفرینی و کسب و کار شخصی
         
          دانلود نسخه  PDF

           دانلود نسخه PDF

          دانلود نسخه PDF

          دانلود نسخه PDF

           دانلود نسخه PDF
       
            دانلود نسخه PDF
       

 
            دانلود نسخه PDF
           

              دانلود نسخه PDF